نوشته‌ها

Untitled

مدیریت حوادث غیرمترقبه، چگونه؟

بهره برداری از تجهیزات مناسب و پیشرفته در هر امری مورد نیاز جوامع بشری در این سالها به شمار میرود. در موارد خاص مثل حوادث غیر مترقبه که با حفظ جان انسانها روبرو هستیم وجود ماشین آلات و ابزار تخصصی بیش از هر شرایط دیگر احساس میشود. وقوع حوادثی چون سیل، زلزله، بلایای طبیعی نیازمند تدبیر و محاسبات لازم بوده و با پیش بینی های صورت گرفته طبیعتا” بخشی از نیاز در هر جامعه ای سنجیده و تجهیزات و لوازم برآورد شده در دستور برای تهیه قرار میگیرد. ادامه مطلب …