کامپوزیت هوشمند (کودهای پلیمری)

این کامپوزیت‌ها، حاوی NPK با درصد‌ها و نسبت های مختلف است که می تواند حاوی ریز مغذی‌هایی نظیر روی، مس ، آهن،بور، سیلیس و ….. باشد. این کامپوزیت‌ها بسته به نوع گیاه و زمین زراعی می تواند دارای مواد معدنی و املاح متفاوت با دانه بندی های مختلف و متنوع باشد.

کامپوزیت‌ها با، رهایش ( رهاسازی ) آهسته املاح معدنی و حفظ رطوبت خاک قادر به تعویق انداختن دوره آبیاری و کاهش مصرف کودهای شیمیایی و آب نیز هستند. وجود کود و املاح شیمیایی مازاد در میوه ها باعث مشاهده مواد شیمیایی در میوه شده که صادرات آنها را دچار مشکل می کند. استفاده از این کامپوزیت‌ها باعث مصرف بهینه نسبت به نیاز گیاه شده و از ورود و ماندن بیش از حد مواد شیمیایی در خاک و میوه جلوگیری می کند.

میزان مصرف این کودها و کامپوزیت‌های هوشمند بسته به نوع خاک و گیاه زراعی و یا درخت دارد که بین ۲۰۰ کیلوگرم تا ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار متغیر است . میزان کود مصرفی برای هر درخت بین ۱۰۰۰- ۲۰۰ گرم است. عمر این کود تا ۴ سال بوده و بعد از گذشت این مدت خاکی مرغوب و حاصل خیز در اختیار خواهیم داشت.

نام نمونهمشخصات و خواصقیمت هر کیلوگرم( ریال)
E1مشخصات ظاهری: گرانول رنگی
خواص: رهایش آهسته مواد مغذی – اصلاح کننده خاک – کاهش نسبی مصرف آب – دارای مواد مغذی Npk
60.000
E2مشخصات ظاهری : گرانول رنگی
خواص: رهایش آهسته مواد مغذی- اصلاح کننده خاک – کاهش مصرف آب –
دارای مواد مغذی Npk
70.000
E3مشخصات ظاهری: گرانول رنگی + گرانول های کرم رنگ
خواص : رهایش آهسته مواد مغذی – اصلاح کننده خاک – کاهش نسبی مصرف
دارای مواد مغذی:۱۴)۱۸۱۸:)
ریز مغذی :
(zn (ppm1000و(Fe ( ppm100 و یا (cu ( ppm1000
75.000
E4مشخصات ظاهری : گرانول رنگی + گرانول های کرم رنگ
خواص: رهایش آهسته مواد مغذی اصلاح کننده خاک
Npkکاهش مصرف آب تا ۳۰ درصد دارای مواد مغذی و ریزمغذی هایی نظیر:
۱۰۰۰ppm ) fe) و ۱۰۰۰ppm ) Zn )
90.000
E5مشخصات ظاهری : پودر کرم رنگ
خواص: اصلاح کننده خاک – حفظ رطوبت نسبی خاک
2.000
E6مشخصات ظاهری : گرانول کرم رنگ
خواص: اصلاح کننده خاک – حفظ رطوبت نسبی خاک
2.500