17

پایان نمایشگاه ایفات پس از پنج روز پرکار و پرتلاش

نمایشگاه ایفات ۲۰۱۶ با توان مضاعف خود پس از پنج روز پرکار، پرتلاش و پرهیجان به کار خود پایان داد. برگزاری این نمایشگاه حقیقاتاً جزء برنامه های بزرگ و ارزشمند در زمینه صنعت جهان می باشد.انشاءالله ایفات بعدی در تاریخ ۱۴-۱۸ مه ۲۰۱۸ مجددا و با قوت زیاد برگزار خواهد شد.اميدوارم تا آن روز ايران در زمينه بازيافت حرفهايي براي گفتن و مطرح شدن در سطح بين المللي داشته باشد.

با احترام