6-1

ورود سومین دستگاه شرد به مجموعه تلاش صنعت

با تلاش و پیگیری همکاران سومین دستگاه شرد شرکت تلاش صنعت در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴   وارد مجموعه شد و آماده نصب و راه اندازی گردید.