image1 (2)

معرفی تجهیزات بازیافت و برش طاها صنعت در سطح کشور توسط یکی از ارگان های دولتی

کارشناس : الهه ملکی

پیرو سیاست های اجرایی طاها صنعت و مذاکرات حضوری با یکی از ارگان های دولتی ، قراردادی منعقد کرده ایم که به موجب این قرارداد بتوان دستگاه های برش و تجهیزات بازیافت را در سطح کشور عرضه نمود . در این راستا مشخصات و کاتالوگ های موجود به همراه توضیحات لازم به این ارگان ارائه گردید .

به امید موفقیت های بیشتر و به امید داشتن زمین پاک و هوای سالم .