taha

طاهاصنعت دانش پویا پیش رونده در صنعت بازیافت کشور

در سال ۱۳۷۴ زنگ خطر آلودگی هوای تهران به صدا در آمد. ۱۱ سال از اولین هشدار زیست محیطی برای این پیامد عصر صنعتی می گذرد. در آن سال تنی چند از کارشناسان در پی نشستی بیانه ای به نام «هوای تهران ۷۴» منتشر کردند ک در آن برای اولین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک بحران ملی که راه مقابله با آن «عزم ملی» است نام برده شد.

طی آن سالها دولت نهم طرح های مختلفی را ارائه داد منجمله: زوج و فرد کردن خیابان ها که البته در بعضی از مناطق تهران اجرایی می شد، طرح جایگزینی خودروها و تاکسی های فرسوده، راه اندازی خط اتوبوس های BRT در بعضی از نقاط پررفت و آمد و گسترش خطوط مترو و… اما در کنار راهکارهایی که بیان شد گسترش بی حد و حصر ساختمان های بلند در اطراف تهران، احداث بزرگراه در تهران که به معنای تولید بی شمار اتومبیل و ایجاد ترافیک و در نتیجه فرسوده شدن ماشین ها اسقاط و بازیافت… این بحث را شروع کردم تا به این نقطه یعنی بازیافت برسم که سالهاست در کشور روش سنتی یعنی سوزاندن انجام می شود که تولید گازهای دی اکسن و فوران را به همراه دارد که گازی بسیار سمی می باشد.

افراد دوره گردی که سیم و کابل ها را می خرند و در بیابان های اطراف تهران اقدام به سوزاندن آن می کنند، ضمن ایجاد آلودگی در هوای تهران به علت تولید گازهای یاد شده منجر به بروز بیماری سرطان نیز می شود.

در این میان مراکزی قانونی سعی در بازیافت مناسب و استاندارد داشتند، طاها صنعت دانش پویا یکی از مراکزی می باشد که مدتهاست کار بازیافت استاندارد را شروع کرده است و با خرید دستگاه های صنعتی و پیشرفته برای این کار در کشور پیش رونده می باشد.