3333333333333333

دوباره ایران دوباره روحانی

آقای دکتر حسن روحانی با کسب ۲۳ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۱۶ ( ۵۷ درصد آرا ) رای منتخب مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

درود بر این مردم مرزو بوم که مجدداً حماسه ای دیدنی خلق کردند . این ملت با حضور پر شور خود در پای صندوق های رای وفاداری خودشان را دوباره اثبات کردند.

این پیروزی ارزشمند بر جناب آقای دکتر حسن روحانی مبارک باشد.