تسلیت

تسلیت

جناب آقای امیر عامری متین

جناب آقای میثم عامری متین

بانهایت تاسف درگذشت خاله گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران وبرای شما طول عمر مسئلت داریم.