ppp

بنیان صنعت کرمان ، پیش قدم در بازیافت صنعتی سیم و کابل ضایعاتی در استان کرمان

بنیان صنعت کرمان از شرکت های باسابقه در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده است که در قطب صنعتی مس کشور (کرمان) مستقر است.

حجم سیم ضایعاتی وارده به استان کرمان بر حسب وجود مجموعه های مس کرمان و مس سرچشمه قابل توجه است. از طرفی خلاء دستگاه صنعتی سیم و کابل در این استان کاملا محسوس بوده از این رو شرکت بنیان صنعت کرمان با درایت کافی نسبت به خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه با ظرفیت ۲ تن در یک شیفت کاری اقدام نمود که در این میان  استقبال مقامات استانی بسیار چشم گیر بوده است. چرا که هر انسان عاقل و فهیمی از وجود تجهیز صنعتی کارآمد که باعث نجات جان انسانها می باشد استقبال خواهد کرد. از زمان نسبت دستگاه بازیافت صنعتی سیم و کابل تاکنون بالغ بر ۴۵ تن سیم و کابل توسط این شرکت در کرمان بازیافت شده است.