111-1

برگزاری نمایشگاه بازیافت در مونیخ آلمان

Bauma ( بااوما) تنها نمایشگاه در جهان است که  صنعت ماشین آلات ساخت و ساز را در وسعت و عمق بسیار زیاد گرد هم می آورد . یک نیروی محرک جهانی برای نوآوری است . یک موتور برای موفقیت و یک بازار است

محل برگزاری مونیخ – آلمان از ۲۳ فروردین الی ۲۹ فروردین

شرکت کنندگان

۱ –ماشین آلات ساخت و ساز  ۱۶۹۷ شرکت کننده

۲ – استخراج معدن و فرآوری مواد اولیه  ۶۲۸ شرکت کننده

۳ – تولید مصالح ساختمانی  ۴۴۲ شرکت کننده

۴ – تامین کنندگان خدمات ۱۴۲۸ تامین کنندگان خدمات

www.exhibitors.bauma.de

واحد بازرگانی طاها صنعت