image1 (2)

بازدید شهرداری تهران و سازمان های تابعه از ماشین آلات و تجهیزات نصب شده برای بازیافت صنعتی سیم و کابل در شمس آباد

روز گذشته هئیتی از شهرداری تهران و سازمان های تابعه از ماشین آلات و تجهیزات نصب شده برای بازیافت صنعتی سیم و کابل در شمس آباد بازدید بعمل آوردند و پس از آن با برگزاری جلسه ای کارشناسی با حضور مدیرعامل و کارشناسان محترم طاها صنعت و بازدید کنندگان محترم، موارد ارزشمندی به بحث گذاشته شد .
موارد مورد بحث در این جلسه عملکرد صنایع، حضور واسطه ها، مناطق نا امن زیست محیطی که در آن سیم سوزی واقع می شود، بررسی دلایل بوی نا مطبوع منطقه فشافویه و … بوده است .