قیچی‌های پهن پیکر برش فلزات

قیچی‌های پهن پیکر برش فلزات

با استفاده از این قیچی ها می توان حجم های بزرگ فلزی را به راحتی برش داده و انتقال را سهل تر نمود . برای برش فلزات قطور کاربرد بالایی دارد . این قیچی ها در چند مدل با توان ها و قدرت های مختلف قابل ارائه می باشد . این قیچی ها بر روی بیل مکانیکی نصب می شوند . به عنوان مثال با این تجهیز برای تبدیل یک تیرآهن ۶ متری به ۶ تکه حداکثر یک دقیقه زمان لازم است .

مشخصات فنی

مدلوزن قیچی به کیلوگرموزن بیل مکانیکی
بر روی بازوی دوم/بر روی بازوی اول
حداکثر باز شدن دهنه (A) به میلی متر حداکثر عمق (P) به میلی مترحداکثر فشار
به تن
ZMS 10R9004/7360370300
ZMS 15R15509/13.5410500300
ZMS 20R190010/15500500600
ZMS 30R300015/23600590740
ZMS 40R415022/34683736890
ZMS 50R490029/457167251010
ZMS 60R575033/518478351165
ZMS 80R780045/699259311310
ZMS 100R950054/8498510101425