قیچی‌های پهن پیکر خرد کننده بتن – ثابت

قیچی‌های پهن پیکر خرد کننده بتن - ثابت

از این تجهیزات برای تخریب ساختمان های بتنی، خرد کردن قطعات به جا مانده بزرگ از یک پروژه ساختمانی و … می توان بهره برداری نمود. این قیچی‌ها در چند مدل با توان‌ها و قدرت‌های مختلف قابل ارائه می‌باشد و بر روی بیل مکانیکی نصب می‌شوند .

مشخصات فنی

مدلوزن قیچی
به کیلوگرم
وزن بیل مکانیکی
بر روی بازوی دوم/بر روی بازوی اول
حداکثر باز شدن دهنه (A) به میلی متر حداکثر عمق (P) به میلی مترحداکثر فشار در دهنه (FA) به تنحداکثر فشار در عمق (FB) به تن
ZMFP 13
140013/1770071055250
ZMFP 17175017/2282584075320
ZMFP 21R210020/2682584075320
ZMFP 23230022/301050950100813
ZMFP 27R270025/331050950100413
ZMFP 33320030/501200980118482
ZMFP 37R370035/501200980118482