ارسال رزومه

ازمینه فعالیت طاها صنعت واردات تجهیزات تخصصی بازیافت است 

همکاری با طاها صنعت با روش های زیر امکان پذیر است :

۱ – مترجم : همکاری ما با کشور های آلمان ، ایتالیا ، هلند ، چین ، ترکیه ، هند و روسیه برقرار است .

کسانی که توانایی ترجمه در دوحالت زیر را دارند می توانند اطلاعات فردی ( رزومه ) خود را به ایمیل ما ارسال نمایید .

۱-۱ – ترجمه همزمان در محل برگزاری جلسات

۲-۱ – ترجمه متن که می توان به صورتهای حضوری و غی حضوری انجام شود .

۲ – با توجه به دامنه وسیع مشتریان نهایی طاها صنعت ، کسانی که امکان فروش محصولات را در محدوده مورد مطالعه خود دارند ، می توانند رزومه خود را به ایمیل طاها صنعت ارسال نمایند .

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

فایل

پیام شما